SBS PROJECT yra projektų valdymo platforma, skirta centralizuotam statybos projektų valdymui

 

 

KAIP JI PADĖS SKAITMENIZUOTI JŪSŲ STATYBŲ ĮMONĘ?

SBS Project automatizuoja projektų ir tiekimo valdymą, informacijos apie atliktus darbus iš objektų atnaujinimą, o kartu suteikia galimybę standartizuoti statybos įmonių projektų valdymo procedūras.

 

 

KAIP JI PRISIDEDA PRIE JŪSŲ VEIKLOS RODIKLIŲ?

SBS Project palaiko jūsų įmonės veiklą iš skirtingų rodiklių perspektyvos, pavyzdžiui, susijusių su veiklos efektyvumu ir išteklių valdymu.

 

 

KAIP JI KEIČIA ĮMONĖS DARBUOTOJŲ VEIKLĄ?

Nors SBS Project padeda efektyvinti visas jūsų įmonės funkcines sritis, jos naudą pirmiausia pastebi šie projektų valdymo komandų nariai:

 

 

 

 

KAIP JI KEIČIA DARBO MODELĮ IR PROCESUS?

 

 

 

PILNAS FUNKCIJŲ SĄRAŠAS

 

Projekto inicijavimas – suvedama projekto informacija, priskiriama projekto grupė, įkeliama projekto dokumentacija.

 

Sąmatos įkėlimas – sistema palaiko žinomiausių Lietuvos sąmatinių programų importo failus (SBS.Estimate, Sistela, Astera, SES ir kt.). Sąmata įkeliama keletu mygtukų paspaudimų.

 

Biudžeto sudarymas – galimybė pildyti planuojamas išlaidas, sutarties pajamas, papildomus darbus ir susitarimus.

 

Projekto grafikas – remiantis importuota sąmata, sudaromas darbų kalendorinis grafikas Gantt diagrama. Nustatomos trukmės, pradžios ir pabaigos datos, nustatomi ryšiai tarp darbų.

 

Darbai subrangovams – yra galimybė priskirti užduotis subrangovams, nurodyti darbų pirkimo kainą, pažymėti kokias medžiagas tieksite patys, o kokiomis medžiagomis turės pasirūpinti subrangovas.

 

Atliktų darbų fakto vedimas – galimybė įvesti darbų atlikimą mobilioje aplikacijoje. Vedimas gali vykti įmonės viduje nustatytu periodiškumu, kad ir kiekvieną dieną.

 

Medžiagų paraiškų formavimas – centralizuoti įmonės viduje tiekimą, greitai ir paprastai užsakyti medžiagas remiantis sąmata, neprarandant sąryšio su realiomis medžiagomis ir ateityje palyginti ir rasti didžiausius neatitikimus. Tai suteikia didelę vertę darbų faktinės kainos atsekamumui. Naudotojui labai patogu formuoti paraišką iš sąmatinių medžiagų, kadangi sistema parodo medžiagų poreikį pagal kalendorinį grafiką. Užtenka nurodyti užsakomą kiekį, bei prisegti brėžinį arba specifikaciją.

 

Medžiagų užsakymas – tiekimo skyrius mato visus užsakymus pateiktus iš projektų vienoje vietoje. Tai yra labai didelis privalumas, kadangi tiekimo skyriaus atstovui yra matomas bendras medžiagų poreikis.

 

Mechanizmų paraiškų formavimas – paprastas mechanizmų paraiškų kūrimas suteikia galimybę susiplanuoti mechanizmų poreikį arba pateikti poreikį technikos skyriui. Technikos skyriaus darbuotojams apdorojant mechanizmo užsakymą užtenka tik parinkti laisvą mechanizmą, bei patvirtinti priskyrimo datą.

 

Medžiagų sąskaitų suvedimas – galimybė pajamuoti medžiagas objekte. Pajamavimo metu, reikia tik patvirtinti gavimo faktą ar patikslinti kiekius ir sumas.

 

Vidinis aktavimas – formuojant vidinį aktavimą turėsite visas galimas rekomendacijas. Vedant aktuojamus kiekius – sistema automatiškai paskaičiuos planines išlaidas, suformuos 29 ir vidinio aktavimo formas. Po ataskaitinio mėnesio patikslinkite vidinį aktavimą pagal faktą ir turėsite mėnesio plano ir fakto palyginimą.

 

Išorinis aktavimas – išorinį aktavimą (t.y. su klientu) pagal vidinio aktavimo rekomendacijas galite suformuoti vieno mygtuko paspaudimu, o poreikiui esant, pakoreguoti.

 

Nurašymas – medžiagų nurašymo metu pažymėkite kuriems darbams atlikti buvo sunaudota medžiaga. Rezultate gausite suformuotą nurašymo formą, bei turėsite planinių ir faktinių medžiagų palyginimą.

 

Sandėlis – jums nereikės kreiptis į buhalteriją, kad matytumėte mėnesio sandėlio likučius prieš atliekant nurašymo aktą. Viską matysite viename lange realiu laiku.

 

Integravimas su apskaitos programomis – yra galimybė integruotis su apskaitos programomis. Integracijos pagalba galite turėti planinių ir faktinių verčių palyginimus įvairiais duomenų rėžiais. Taip pat, objekte atliekamos pajamavimo ir nurašymo operacijos automatiškai pateks į buhalterinę programą, kur buhalterėms reiks tik sutikrinti ir patvirtinti.